Hoe

Je leert iemand beter kennen door een uur te spelen dan door een jaar te praten.

- Plato

Traject

Een afspraak kan gemaakt worden via telefoon of mail. De nodige gegevens vindt u terug op de contact- pagina. Wanneer wij in gesprek zijn met een cliënt, zullen wij niet opnemen. U mag dan steeds een voicemailbericht nalaten, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen terugbellen.

Vervolgens zullen wij een eerste gesprek met u vastleggen. Dit is een intakegesprek waarbij we naar u luisteren en uw hulpvraag concreet maken. We zullen samen kijken wat wij voor u kunnen betekenen, leggen samen de doelstellingen vast en hoe we de hulp (traject, frequentie,…) in de praktijk kunnen omzetten.

Tijdens het traject, maken we gebruik van technieken uit volgende therapievormen:

Diagnostiek

Tijdens een eerste gesprek willen we samen kijken wat de (verschillende) moeilijkheden, vragen en klachten zijn. We schetsen een beeld van de mogelijke probleemsamenhang. Daarnaast vinden we het ook belangrijk oog te hebben voor de sterktes en kwaliteiten van de persoon in kwestie. Op basis van al deze gegevens, bekijken we welke onderzoeken een eventueel antwoord kunnen bieden. Hierbij willen we een verklaring kunnen bieden voor de aanwezige problemen en een zicht krijgen op de eventuele behandelingsnoden.

Het diagnostisch proces kan bestaan uit observaties, testings, interviews en vragenlijsten. Het gaat voornamelijk om intelligentie- en aandachtsonderzoek of onderzoeken rond de eventuele aanwezigheid van adhd en/of autisme.

Naast het proces van diagnostiek vinden wij het ook belangrijk voldoende tijd te investeren in de uiteindelijke diagnose en de psycho- educatie.

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Ouders of andere betrokkenen kunnen met vragen zitten waar ze niet altijd zelf een oplossing voor weten. Daarom kan het deugd doen je verhaal te kunnen vertellen en/of op zoek te gaan naar hulp.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar verbonden zijn. Iedere situatie waarin iemand terecht komt lokt spontane interpretaties of gedachten en gevoelens uit. Op basis van deze interpretaties zal die persoon zich op een bepaalde manier gaan gedragen in die situatie. In deze therapievorm gaan personen anders leren denken over bepaalde situaties en hoe men zich daarbij op een andere manier kan gedragen. Hierdoor creëert men ook andere gevoelens.

stappen

(korte) Oplossingsgerichte therapie

In deze therapievorm staan de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt centraal. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. De therapie is gericht op het versterken van de autonomie van de cliënt, waarbij de cliënt gezien wordt als expert van het oplossen van zijn/haar problemen. De therapeut stimuleert de cliënt om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost en vraagt wat de cliënt nodig heeft om dit te bereiken.

Centraal in de therapie staat het exploreren van de haalbare doelen en het in kleine stappen daar naartoe werken. Er wordt een antwoord gezocht op vragen zoals: wat gaat er al goed? Wat werkt er wel en wat kan hiervan bijdragen tot (een deel van) de oplossing?

vergrootglas

Speltherapie

Spelen is een natuurlijke uiting van het kind. Op deze wijze kunnen kinderen verschillende ervaringen uitspelen, verwerken en met nieuw gedrag experimenteren. Spelen is een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, kunnen ze vaak wel in hun spel laten zien.

De therapeut helpt het kind door mee te spelen, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan het spel en de gevoelens. Het kind kan belevenissen (fijne, maar ook minder fijne of indringende/trauma- ervaringen) verwerken door ze met behulp van de therapeut opnieuw uit te spelen.

Praktische informatie

WatTarief
Intake 50 euro/60 min
Individuele coaching, therapie en opvoedingsondersteuning 50 euro/60 min
Oudercoaching 75 euro/90 min
Thuisbegeleiding 75 euro/90 min + verplaatsingskosten
Chatsessie 30 euro/60 min
Email 10 euro/mail
Diagnostiek afhankelijk van aantal testen en sessies

 

Indien deze tarieven een probleem stellen voor jou, aarzel niet om dit te bespreken.

Informatie over het eventueel verkrijgen van een terugbetaling voor een consult, kan u verkrijgen bij uw mutualiteit.

Contact