Wat

Kansen vermenigvuldigen zich wanneer je ze neemt.

- Sun Tzu

Visie: 'De Dobbelsteen'

Wat de naam ons zegt...

‘De Dobbelsteen’ als naam voor onze groepspraktijk is niet zomaar gekozen. Er zat voor ons vol-doende betekenis achter. Zo verwijzen we in onze naam met ‘dobbel’ naar de meervoudige (dubbe-le) werking van onze dienst. We willen er immers niet alleen zijn voor de persoon met een zorg of hulpvraag zelf, maar tevens voor het netwerk. Ook familieleden, brussen, vrienden en mensen uit de nabije omgeving kunnen bij ons terecht.

Een steentje daarnaast kan als iets negatiefs bekeken worden. Als iemand het tegenkomt op de weg, is er vaak een neiging dit weg te ’sjotten’, of denk maar eens aan een steentje dat in onze schoen zit… Het is iets dat we het liefst meteen kwijt zijn, net als de zorg of hulpvraag. Wij zien het steentje als iets extra, iets waar je wat mee kan doen. Soms is iets toch zo slecht niet, heeft het ook positieve kanten, soms kan je het zelfs zien als een kwaliteit van een persoon. Het gaat vaak om de perceptie van iets.

De naam van onze praktijk verwijst ook letterlijk naar een dobbelsteentje. In het echte leven is het een onderdeel van een gezelschapsspel, wíj zien het als een instrument dat aangeeft dat we samen op weg gaan om iets beter of haalbaarder te maken.

Ons embleem

Ons embleem is een dobbelsteen met drie zijden die telkens staan voor een drievoud binnen onze praktijk:

Zijde1Zijde2Zijde3
Ik=de persoon die hulp nodig heeft De vraag waar iemand mee komt/De hulpverlener De context rond de persoon die hulp nodig heeft
Therapieruimte Thuis Elders
Kinderen Jongeren Volwassenen
(Online) hulpverlening/coaching Diagnostiek Opvoedingsondersteuning/thuisbegeleiding

 

Concept:

 • Coaching van mensen met autisme
 • Ondersteuning en begeleiding bij de opvoeding
 • Een mogelijk antwoord op vragen en moeilijkheden bij de ontwikkeling (met accent op autisme en/of verstandelijke beperking)
 • Emotionele, psychologische en gedragsmatige zorgen (zorgen over gedrag, emoties en gevoelens)
 • Hulp bij emotionele, psychologische en gedragsmatige zorgen (zorgen over gedrag, emoties en gevoelens)
 • Support bij het het versterken van de persoon en/of zijn/haar netwerk

Aan de hand van:

 • Online hulp via email en chat
 • Gesprek en spel in de praktijkruimte
 • Thuisbegeleiding
 • Observaties thuis, op school, …
 • Onafhankelijk coördinator bij een rondetafelgesprek van familie en betrokkenen om tot een gezamenlijk doel te komen: 
 • Een casemanager-functie: het overzicht behouden over doelstellingen, taken,... samen met en voor de cliënt en overgangsmomenten creëren, bevorderen en voorbereiden. Daarnaast ook het vertolken of het verdedigen van belangen en meningen van de persoon in begeleiding.

Extra in de toekomst:

 • Vrijetijdsbesteding
 • Groepstherapie
 • Brussenwerking (Broers en zussen)

Contact